Eric's 星級髮型服務

想換個新髮型? 想轉下個look?
想整色整水, 整負離子直髮定整陶瓷曲髮好??
又或者唔知自己想點?!
唔緊要, upload你張大頭靚相俾我, 等我俾d意見各位啦~ ^v^

可留言或打俾我Eric 5193-2841啦~~~

九龍區- 現暫於尖沙咀工作 - (逄星期四休息)
香港島既朋友仔, 可按排於灣仔或者西營盤區.