ขายทุกอย่าง&เสื้อผ้า&รองเท้า&กระเป๋า&ข้าวของเครื่องใช้&มือ 1-2

กลุ่มนี้ขายได้ทุกอย่างนะคะ โปรดช่วยกันดูแลและสอดส่องคนโกง