<<-Sony Nex Club->>

กลุ่มสนทนาฮาเฮ โพสรูป สอบถาม เกี่ยวกับการใช้กล้อง Mirrorless ของ Sony ทั้ง NEX และ Alpha ต่างๆ นานาที่ทาง Sony ทำมาเรียกเงินในกระเป๋าพวกเรา

นอกจากนี้ ยังสามารถโม้เมาท์เต่าตุ่นกันได้ตามสบายด้วยค่ะ ยกเว้น 3 เรื่องคือ ยืมเงิน ศาสนา และการเมืองเพื่อความสงบสุขของกลุ่ม

แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้โพสขายของที่ไม่เกี่ยวกับกล้องนะคะ ^^// ใครโพส ลบและแบนอย่างเดียวค่าาา หุหุ