EXO-L LOVE SEHUN

Ngày lập nhóm: 18/8/2016
Nội quy nhóm
1.
¤Admin: Lê Bảo Tín
2....
Giới thiệu về group
_đây là group Sehun
_các thành viên có thể đăng các pic liên quan đến Sehun , và cập nhập thông tin mới nhất về Sehun
3.
Luật khi tham gia nhóm
_tôn trọng boss
_ chỉ được đăng những pic liên quan đến Sehun
_ ko được đăng những mục quẳng cáo,mua bán,sex...trong nhóm
_ai thấy những bài viễn nhằm mục đích xấu lật đổ nhóm mong m.n thông báo với boss.
- Không nói tục chửi bậy, gây war,...
4.
Vi phạm
_lần 1: nhắc nhở+xoá pic
_lần 2: out khỏi nhóm
¤mong m.n ủng hộ nhóm, để m.n có thể cập nhập thông tin nhanh nhất về Sehun
___cám ơn m.n đã ủng hộ___