Odred izviđača pomoraca " Jadran"

Grupa za sve sadašnje, bivše i buduće članove te prijatelje odreda izviđača pomoraca "Jadran" smile emoticon