Cơm Có Thịt -Rostov

Thông báo kế hoạch gây quỹ hè năm 2013 của CCT LB Nga.
Nội Dung: Mỗi thành phố sẽ dùng quỹ đã có (hoặc vốn do TNV cho vay) mua một số mặt hàng ở nga như rượu, hướng dương, matrotka, socola, vvv... và đặc sản của các thành phố . Số hàng này sẽ gửi các TNV mang về Hà Nội. Tại HN CCT LB Nga sẽ kết hợp với CCT HN tổ chức bán hàng trong các buổi đấu giá, giao lưu, hội chợ. Tiền lãi thu được sẽ được góp toàn bộ vào quỹ CCT. (Tiền vốn được lấy từ quỹ cũng sẽ được góp toàn bộ vào quỹ ).
CCT Rostov hiện còn 4800 rup (hy vọng tới hè sẽ quyên góp được hơn) dự kiến sẽ gửi những mặt hàng rượu, hướng dương, socola về.
CCT Rostov kêu gọi các bạn sẽ về hè năm nay cho CCT Rostov gửi 2-3kg hàng/ người.
Bạn nào có thể mang giúp được cm hoặc pm cho fb Đạt Béo.
Rất hy vọng mọi người cố gắng để có thể giúp được các em nhiều hơn!