PEC (Philippine Electrical Code)

Mabuhay! Ang grupong ito ay naglalayon na pag-usapan ang anumang paksa patungkol sa ating Electrical Codes. Ideya, suhestiyon o katanungan ay bukas sa sinumang nais magbahagi.

Bilang karagdagan, ito rin ay bukas sa anumang diskusyon sa aspeto ng scientific at engineering research.