DPT 3163

Kursus ini memberikan pendedahan kepada teori serta konsep asas ...elemen-elemen multimedia merangkumi teks, audio, video, grafik dan animasi digital kepada pelajar. Pelajar akan didedahkan dengan konsep-konsep utama setiap elemen tersebut serta bagaimana menggunakannya dengan betul di dalam pembangunan sesebuah aplikasi multimedia.