Liên Minh Huyền Thoại

*Nhận chờ afk (5,10,20 phút).
* Nhận cày level 1=>30.
*Nhận quay... gas 20k/1 tháng.
Nhận cày thuê alll các rank cuối mùa 70k 1 rank
LH:01657059787