Acarlar Sitesi Pilates

Acarlar Sitesinde pilates çalışmaları her salı ve perşembe akşamları 19:30 - 20:30 saatleri rasında Çağrıbey kapalı spor salonunda uygulanmaktadır.

Grup seansları şeklinde uygulanmakta olan çalışmalarda hedef;
Fiziksel görünüm ( incelme, sıkılaşma, kilo kontrolü, dik duruş)
Rahatsızlıkların iyileşmesi ( Bel, Diz Boyun, ağrıları)
Canlı,zihinde ve kaliteli bir yaşamdır.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve kayı olmak için 0535 456 28 61 nolu gsm numarasından faydalanabilirsiniz.

PİLATES NEDİR ?
Pilates, bir egzersiz metodu olarak yaklaşık yüz yıl önce Almanya’da ortaya çıkmıştır (Muscolino ve. Cipriani, 2004). Pilates egzersizlerinin 1920’lerin ilk çeyreğinde Amerika’da kullanılmaya başlandığı ve zaman içerisinde oldukça popüler bir egzersiz metodu haline geldiği görülmektedir (Anderson ve Spector, 2009). Türkiye’de Pilates egzersiz-lerinin uygulanmasına yönelik gelişim çizgisini incelediğimizde ise bu egzersiz metodunun nispeten yeni bir uygulama olduğunu ifade edebiliriz. 2000’li yılların başında Türkiye’de sınırlı sayıda spor merkezinde uygulamaya yönelik olarak kullanılan Pilates egzersizlerinin son yıllarda özellikle medya desteği ile popülerlik kazandığı görülmektedir. Bu popülerliğin doğal bir sonucu olarak özellikle antrenman bilimi içerisinde Pilates egzersiz metoduna ilişkin çeşitli bilimsel araştırmaların yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Yapılan araştırmalar genellikle Pilates egzersiz metodunun; kuvvet, esneklik, dayanıklılık, hız ve çeviklik gibi koordinatif motor beceriler üzerine etkisini incelemektedir. Ayrıca, vücut farkındalığı, vücut kontrolü ve doğru kas aktivasyonunu geliştirilmesinde Pilates egzersiz metodunun etkilerinin incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışma; Pilates egzersiz metodunun ortaya çıkışını ve bir egzersiz metodu olarak kullanıldığı araştırmaları inceleyerek kavramsal bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

METERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada Pilates egezersiz metoduna ilişkin kavramsal bir yapı oluşturmak için 1995-2010 yılları arasında yayınlanan makaleler incelenmeye çalışılmıştır. Makale taraması EBSCO arama motoru kullanılarak yapılmıştır. Anahtar kelime olarak Pilates, egzersiz ve Pilates egzersizi kavramları kullanılmıştır. Arama motorunda tanımlanan 277 makale ve özet incelenerek tam metin olan çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır. Bunun sonucunda toplam 50 makaleye ulaşılmıştır ve ulaşılan makaleler incelendiğinde Pilates egzersiz metodunun üç başlık altında incelenmesine karar verilmiştir. Bu başlıklar şu biçimde ifade edilebilir: Pilates egzersiz metodunun;
a) koordinatif motor beceriler ve sportif performans üzerine,
b) antropometrik parametreler üzerine ve
c) bel ağrısı, postür bozukluğu ve kas-iskelet yaralanmalarının rehabilitasyonu üzerine etkisi.
Pilates Egzeriz Metodunun Gelişim Çizgisi
Pilates egzersiz metodu Alman Joseph Humbertus Pilates [1880-1967]. tarafından I. Dünya savaşı sırasında yaralıları iyileştirmek için geliştirilmiştir (Muscolino ve. Cipriani, 2004). Pilates’in yaşamını incelediğimizde çocukluğunun astım, rikets ve romatizma gibi çeşitli hastalıklarla geçtiğini görmekteyiz. Bu hastalıkların tedavisine yönelik jimnastik, dalma, kayak ve vücut geliştirme gibi çeşitli spor branşlarıyla uğraşan Pilates, ileriki yıllarda kendi özgün sistemini oluşturmaya yönelmiştir (Bryan ve Hawson, 2000).
Joseph Pilates; sağlıklı bir insanın güçlü bir zihin yapısına ulaşma amacında olduğuna ve bu güçlü zihinsel yapının fiziksel olarak vücudun tüm kontrolünü sağlamak için kullanması gerektiğine inanmaktaydı. Bu nedenle, daha çok beden ve zihin bağlantısı ile ilgilenen Pilates, özel nefes alma tekniği ile jimnastik ve diğer sporların fizikselliğini birleştirmiş ve tamamen yeni bir teknik yaratmıştır. “Düşünce vücudu yönetir” sloganını egzersiz metodunun merkezine yerleştiren Pilates, yaşamını bu egzersiz modelini yaygınlaştırmaya adamıştır (Kloubec ve Banks, 2004). Bu yeni egzersiz metodu mat egzersizi (yer egzersizlerinden oluşur; mini ball-swissball kullanılmaktadır) - yer egzersizlerinde zorluğu arttırmak için yerçekiminin temel araç olarak kullanıldığı - ve yeniden yapılandırılmış jimnastik aletlerinden (Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ped-a-Pul, Arm Chair, Magic Circle, Barrel) oluşmaktadır (Isacowitz, 2006). Bu ekipmanlarla başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar uzanan birbirinden farklı 600’den fazla Pilates geliştirilmiştir. Bu egzersizler ile merkez kasları (güç evi) olarak bilinen m. transversus abdominus, m. multifidus, pelvik taban ve diyafram kaslarının stabilitesini arttırmak ve güçlendirmek, lumbar omurga kaslarını uzatmak ve germek, böylece ekleme binen kompresyonu ve pelvisteki tilti azaltmak hedeflenmektedir (Gladwell, 2006; Akuthota, ve Nadler, 2004).

Pilates Egzersiz Metodunun Bel Ağrısı, Postür Bozukluğu ve Kas-İskelet Yaralanmalarının Rehabilitasyonu Üzerine Etkileri ?
Fiziksel antrenman yaklaşımı olarak ele alınan Pilates egzersizlerinin koordinatif motor beceriler ve antropometrik parametreler üzerine etkilerinin yanı sıra bel ağrısı, postür bozukluğu ve kas-iskelet yaralanmalarının rehabilitasyonu üzerine etkilerine yönelik gerçekleştirilmiş araştırmalar da mevcuttur.
Emery ve ark., (2010), Pilates antrenman programının kol-gövde postür, kuvvet, esneklik ve biomekanik yapılar üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarına 19 denek (n=9 kontrol, n=10 deney grubu) dahil etmiştir. Antrenman grubu haftada 2 kere 1 saatlik Pilates egzersizi uygulamıştır. Uygulama; postür, abdominal kuvvet, omuz hareket açıklığı ve maksimal omuz fleksiyonundan oluşmaktadır. Uygulamalar sırasında boyun, omuz ve gövde kinematikleri ve 16 kasın aktivitesi kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda Pilates antrenman programının abdominal kuvveti iyileştirmede, merkez postürün yanı sıra üst omurga postürünün stabilizasyonunda etkili olduğu saptanmıştır. Sonuçlar Pilates egzersizlerin boyun-omuz bozukluklarını iyileşirmede etkili bir antrenman metodu olduğunu göstermektedir.
Blum’un (2002), skolyozlu bayanlarda gerçekleştirdiği örnek olay incelemesi de Pilates egzersizlerinin rehabilitasyon amaçlı kullanımına bir örnek olarak gösterilebilir. Blum (2002), skolyozlu bireylerde ameliyat ya da koruyucu tedavi yaklaşımlarının yerine Pilates tipi egzersizlerin seçiminin daha yararlı olacağını ifade etmektedir. Araştırma sonuçları, Pilates egzersizlerinin fiziksel güçsüzlük ve aktivite sınırlılıklarının üstesinden gelinmesinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Pilates egzersizlerinin bel ve bel bölgesi rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda kullanılabilirliğine yönelik bazı çalışmalar bulunmaktadır. Modern toplumun en yaygın problemlerinden biri olan bel ağrısı (McBeth ve Jones, 2007), etiolojisinin güçlü belirleyicilerinden biri gövde ekstensör-fleksör kasların dengesizliğinin neden olduğu vertebral kolon stabilizasyonudur (Lee ve ark., 1999). Kronik bel ağrısı (CLBP) yetişkin popülasyonda sıklıkla görülen [McBeth ve Jones, 2007; Carr ve Moffett, 2005) ve derin abdominal kasların fonksiyon kaybı ve güçsüzlüğü ile ilişkisi bulunan bir rahatsızlıktır (Hodges ve Richardson, 1999; O’Sullivan ve ark., 1997) “Merkez kasları” olarak ifade edilen derin abdominal kaslar; m. transversus abdominis (TA), m. multifidus (MF), pelvik taban ve diyafram kaslarını içerirmektedir. Pilates egzersiz teknikleri, özellikle yukarıda ifade edilen "merkez kaslarının" sıkılığı ve kuvvetini submaksimal olarak arttırmayı ve eklemlere olan baskıyı azaltmak için lumbar bölgedeki omurgayı uzatmayı ve esnetmeyi amaçlamaktadır (Cole ve Herring, 1997).

Detaylı Bilgi İçin:
www.hasancakmak.net veya 0535 456 28 61 gsm numarasından faydalanabilirsiniz.