Nơi chia sẻ Tài liệu,Báo cáo, Luận Văn, Tiểu luận, Đồ án

Cơ hội kiếm tiền $ nè mọi người. Mạng xã hội Globalshare ( gần giống facebook) sắp ra mắt đang cho chạy chương trình tặng cổ phiếu cho người dùng.
Mỗi người khi đăng ký sẽ được 1 cổ phiếu ( Giá trị mỗi cổ phiếu: $ 29,49 )
Mỗi ngày đăng nhập sẽ được +1 cổ phiếu
Chương trình kéo dài tới 20/10/2014 nên đều tay thì các bạn kiếm được khoảng 30 cổ phiếu tính từ bây giờ
Sau khi đăng ký, các bạn cần vào phần GAS-World để kích hoạt. ( Không rỏ comment bên dưới nhé)