KOREA เกาหลีใต้

ชุมชนคนไทย " ยินดีต้อนรับ " แอดเข้ากลุ่ม เราจะได้รู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำปัญหาต่างๆ ขณะที่ท่านพักอาศัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กิจการงาน สินค้าและบริการต่างๆ ของกลุ่มคนไทย ทุกข้อความการเคลื่อนไหวจะลิงค์ถึงสมาชิกทุกท่าน เฉพาะท่านที่เป็นคนไทยพักอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน

สำหรับท่าน/คุณ ที่พักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ทีมีความประสงค์ร่วมเข้ากลุ่ม : คลิก search/ค้นหาหา " KOREA เกาหลีใต้ " พอเจอคลิกไปที่ " KOREA เกาหลีใต้ " อีกทีแล้ว คลิก คำว่า "ขอเข้าร่วมกลุ่ม / Ask Join Group" จะอยู่ทางฝั่งขวาบนสุดค่ะ ..........

******* กรณี ท่านที่ขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วไม่ได้รับการตอบรับ(Approve) สามารถ "ขอเข้าร่วมกลุ่ม / Ask Join Group" ได้อีกครั้ง หรือโดยการส่งข้อความ(Message)มาที่ส่วนบริหารกลุ่ม(Admin)แจ้งความประสงค์ของท่าน ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) ชัดเจน ต้องระบุที่อยู่ เมือง ประเทศ ในขณะที่ท่านพักอาศัยอยู่ปัจจุบัน *******

เรื่องการ " บลอค(BAN) และ ผลประโยชน์ " สมาชิกหลายท่านในกลุ่มอาจไม่พอใจในเรื่องการ ถูกบลอค(BAN)หรือ ถูกลบโพส หรือ ทั้งสองอย่าง ออกจากกลุ่มแต่เป็นเพียงชั่วขณะสำหรับบางกรณี เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆเช่น ด้านความอ่อนไหวต่อ บุคล องกรค์ หน่วยงาน กิจการ และอื่นๆให้ได้รับความเสื่อมถอย และบุคคลที่ก่อความรำคาญให้บุคคลอื่นๆหลายครั้งต่อเนื่อง รวมถึงบุคลที่ไม่ได้พักอาศัยในเกาหลีใต้เพื่อจำกัดพื้นที่ให้คนในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นมากกว่าได้สื่อสารเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ยกเว้นบางท่านที่มีความเกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องผลประโยชน์ทางกลุ่มยังไม่มีผลประโยชน์เริ่มจากวันที่ก่อตั้งกลุ่มจนถึงวันนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นจาก จิตอาสา ความเอื้ออาธรณ์ ช่วยเหลือกัน เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ .....
*********************************************
สาเหตุที่โพส(POST) : ช่วงหลังมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นกลายเป็นครอบครัวใหญ่หลายพันท่านทั้งในกลุ่มและอยู่นอกกลุ่ม เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีจากวันที่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม "KOREA เกาหลีใต้" ได้รับใช้เป็นที่พึ่งทั้งสุขและทุกข์ของคนไทยในเกาหลีใต้จนเป็นที่รู้จักมากมาย ปัญหาเรื่องต่างๆก็มีตามมาเป็นเรื่องปกติ ทางกลุ่มจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ และเพื่อเป็นการบอกเล่าถึงวัถุุประสงค์แรกเริ่มความเป็นมาให้รุ่นหลังๆได้ทราบเข้าใจ และเพื่อไม่ให้ท่านที่เสียสละต่อส่วนรวมรู้สึกเสียกำลังใจ ...... ขออนุณาติแนะนำ โปรดใช้วิจารณญาณ คุณธรรม - ความเหมาะสม แก่ - เหตุและผล รวมทั้งความระมัดระวังรอบคอบในการเชื่อข่าวสารต่างๆ เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน
*********************************************