REFERENDUM: reci DA za HRVASKU FEDERALNU JEDINICU

REFERENDUM: reci DA za HRVATSKU FEDERALNU JEDINICU


Nakon dva desetljeća političke represije, preglasavanja, oduzimanja prava na vlastite predstavnike u vlasti, etnocida i kulturocida nad Hrvatima, gušenja vjerskih sloboda i napada na vjerske objekte i službenike, nakon terorističkih napada na Hrvate, nakon sijanja medijsko-psihološkog straha,predlaže se da se u skoro vrijeme opet organizira referendum o budućnosti BiH s pitanjem: "Jeste li za ovakvu trenutnu Bosnu i Hercegovinu ili ste za mirno razdruživanje u granicama koje su unesene u Daytonski mirovni sporazum i za Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu?".