Porin seudun Maan ystävät

Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä 76 maasta kaikista maanosista. Kansainvälinen Maan ystävät on toiminut vuodesta 1972 alkaen.

Maan ystäville maailma on kokonaisuus, jossa erilaiset ongelmat nivoutuvat toisiinsa. Siksi Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, kehityskysymysten, ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta.

Maan ystävät toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta perustuu ihmisten vapaaehtoisuuteen, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Vaikuttamiskeinojamme ovat esimerkiksi tiedottaminen, seminaarit, mielenosoitukset, neuvottelut, kansalaistottelemattomuus, boikotit ja julkaisujen tuottaminen. Omassa toiminnassamme pyrimme tasa-arvoisuuteen ja hierarkioiden välttämiseen. Toimintamme on avointa, rauhanomaista ja väkivallatonta.

Porin seudun Maan ystävät on perustettu syksyllä 1996.