คนไทยในสวีเดน Thai-Sweden Social Network

ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆของคนไทยที่มาอยู่สวีเดนนะคะ ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดกันได้แต่ขอให้ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะ.