Kongl. Wermlands Fältjägare

Reeactment-grupp för Värmländska skogsfinnar och andra lösmynta rackare. Föreningen återskapar von Gertens komapani ur kongl. Wermlands Fältjägare anno 1806.

Den 23 augusti, skickas på uppdrag av Gustaf III, en skriftlig order från högkvarteret vid Kymmenegård i Finland, till generallöjtnanten greve Meijerfeldt. Den anger att en fothjägarkår om 600 man skall sättas upp i Värmland vid gränsen till Norge.
Fältjägarna blir ett tidigt elitförband och deltar i strider under Napoleonkriget i Tyskland och Norge. De deltar också som "garde" för kuppmakarna som störtar Gustaf IV, år 1809.
Förbandet kom också att bli en bidragande faktor till att Norge införlivades i union med Sverige då de deltog i de hårdaste striderna under 1813-1814. Förbandet läggs ned 1901 och uppgår i Waxholms grenadjärregemente.

http://faltjagare.se/