BabilonBOX

Dom Studencki Babilon

Stosunkowo niewielka przestrzeń, zamieszkana przez 300 osobową grupę, w przedziale wiekowym 19-24 lat, w ciągłej interakcji między poszczególnymi mieszkańcami, wynikającej m.in. z użytkowania wspólnego wyposażenia gospodarstwa domowego.


Teren o niebezpiecznie wysokim poziomie androgenów, estrogenów... Miejsce kilkusetmilionowej, dziennej produkcji plemników. Kilkusettysięczny magazyn komórek jajowych o największym potencjale genetycznym. Miejsce o wzmożonej aktywności sieci neuronów dopaminergicznych, odpowiedzialnych za uczucia obsesyjne, m.in. za tzw. romantyczną miłość.


Budynek zamieszkały przez grupę ludzi, będąca na etapie późnej adolestencji, wczesnej dorosłości, okres o największym potencjale intelektualnym, twórczym. Świadek kształtowania się poczucia tożsamości mieszkańca, a poprzez liczne jej kryzysy, świadek dojrzewania jego osobowości. Miejsce intensywnego rozwoju związków interpersonalnych, wzrostu świadomości co do własnej aktywności, zdolności do działań zespołowych. Trzypiętrowa przestrzeń wraz z hadesem, wpisująca się w etap życia, w którym dokonuję się rozwój zdolności do intymnych relacji z bliską osobą i podejmowania odpowiedzialności za nią.
Świadek odrzucania demagogi na rzecz racjonalnej argumentacji.
(Psychologia rozwoju człowieka)

Szkoła kompromisu, negocjacji

Enjoy:]

M.M.

Interakcja - komunikacja, kreatywne działania i te zupełnie najzwyklejsze - film, grill...