Ontologisk Onsdag

Ontologisk Onsdag er socialfaglige oplæg. Oplæggene tager udgang...spunkt i aktuel sociologisk forskning, men trækker samtidig tråde ud til hele det samfundsvidenskabelige område og metoder. Formålet er at skabe debat og få udvidet sin sociologiske og ontologiske horisont, uden at du nødvendigvis skal have travlt med at skrive noter.


Ontologisk onsdag er som udgangspunkt for sociologer, men alle er velkomne.

Der vil altid være kaffe, te og kage.

Hvis du har forslag til hvilke oplæg vi kunne holde, skriv endelig til os.