Vekstnettverk Buskerud

Denne siden er en lukket gruppe for utveksling av informasjon mellom medlemmene i Vekstnettverket i Buskerud og omegn.

Vekstnettverket ble etablert i 2010 av Kvinnovasjon Buskerud og Driv Inkubator, med et ønske om å skape flere vekstforetak og arbeidsplasser i regionen, med særlig fokus på kvinnelige gründerbedrifter.

En typisk vekstbedrift har eksistert i ca. 10 år, har minimum 10 ansatte og 10 MNOK i omsetning per år. Formålet med nettverket er å invitere til noen samlinger hvert år, rundt temaer som bidrar til å skape ytterligere utvikling, vekst og synliggjøring av bedriftene.