DJECA SU NASA BUDUCNOST - POMOZIMO IM !!!!!

Ova grupa je otvorena sa namjerom kako bi svi članovi, kao i oni koji to nisu, mogli pružiti pomoć djeci u obući, odjeći, hrani, novcu te svemu što je potrebno za njihovo zdravo i sigurno odrastanje. Kako pomoći? Svaki član grupe može objaviti na zidu grupe potrebno za dijete te svoju materijalnu situaciju. Ako se pronađe netko tko želi pomoći, može to učiniti direktno osobi ili preko administratora, ukoliko osoba zbog srama ili nekih drugih razloga ne želi navesti osobne podatke na zid grupe. Pomoć mora biti namijenjena isključivo djeci.Za sve nejasnoće možete pitati i na zid grupe jer to je otvorena grupa, kao i administratore u inbox. Administrator ima pravo i dužnost uklanjati sa zida grupe bilo kakvu objavu koja nema veze sa djecom i njihovim odrastanjem izuzev objava upozorenja, važnih obavijesti te objava kojima se indirektno ili direktno daju prijedlozi kako omogućiti pomoć. Politika, sport i sve ono što djeci ne pomaže direktno ili indirektno, biti će uklonjeno. U ovoj su grupi "gazde" djeca, a ne odrasli! Administratori su tu da provode najbolje za njih. Nadalje, bilo kakvo kršenje ljudskih, moralnih etičnih ili drugih ljudskih prava biti će od strane administratora sankcionirano trajnim isključivanjem iz grupe i blokadom ponovnog ulaska u grupu. Možda strogo, ali djeca su preosjetljiva tema da bi se nad njima gladnima filozofiralo i "naslađivalo". Administratori to jednostavno ne smiju dopustiti pod cijenu i vlastite časti i ljudskosti. I na kraju samo ovo: "AKO SU DJECA NAŠA BUDUĆNOST, OSIGURAJMO IM BOLJU I LJEPŠU SADAŠNJOST!"
Srdačan pozdrav svima od Lidije, Snježane i Darka!