Quảng cáo Online

Thông tin quảng cáo và giới thiệu cần đảm bảo các yếu tố sau, nếu không đầy đủ không được đăng trên Group, nếu vi phạm nhiều lần sẽ block nick ra khỏi Group:

- Có thông tin về dịch vụ hoặc sản phẩm bạn giới thiệu
- Thông tin và địa chỉ liên hệ
- Không giới thiệu các sản phẩm bán hàng theo hình thức đa cấp và kiếm tiền online
- Không giới thiệu link facebook và mời gọi like.
- Các công ty truyền thông và quảng cáo không quảng cáo trong Group.

Không đảm bảo sẽ xóa và block ra khỏi Group mà không cần thông báo.