‫بچه های ایمنی ایوانکی‬

سلام این گروه رو به همت بچه های ایمنی موسسه آموزش عالی ایوانکی ایجاد میکنم باشد که اینجا هم خوش بگذرونیم هم درس بخونیم
مقاله ای عکسی چیزی داری خوشحال میشیم به اشتراک بذارید.
پروژه ای چیزی هم اگه دارین share کنید اگه کمک هم خواستین خبر بدین چون آرشیو گروه کامل کامله.