FACEBOOK ARMIJA

Cilj

Poticati solidarnost i pomaganje. Razvijati usluge i ojačati materijalnu osnovu radi zadovoljavanja potreba korisnika materijane pomoći i usluga.

Aktivnosti

1. Prikupljanje humanitarne pomoći
Prikupljanje novčanih sredstava za liječenje oboljele djece i omladine.

Prikupljanje financijskih sredstava putem sabirnih akcija, od
raznih donatora na način da im je upućen dopis sa opisom stanja i
zamolbom za sudjelovanje u projektu (svatko na svoj način i prema
mogućnostima) i od strane građana.

POZIVAMO SVE LJUDE KOJIMA JE POTREBNA POMOĆ DA SE JAVE NA JEDAN OD NAVEDENIH MAIL-ova DA SE JAVE U KOLIKO IM JE POTREBNA POMOĆ.

Sve ostalo ide po dogovoru (dokumentacija koju je potrebno dostaviti nama)

[email protected]