Fit 09 Football Club

Đã tham gia thì phải nhiệt tình, không nhiệt tình thì đừng tham gia. Anh em tham gia với tinh thần vui vẻ, thoải mái!!!
Hy vọng club tồn tại được lâu dài