EBAY- mišljenja i iskustva

Grupa namijenjena lošim i dobrim iskustvima sa kupovinom sa E-baya. Molim da stavite sliku ili link stvari koju ste ikada kupili sa te navedene stranice i napisete svoje mišljenje da bi drugi znali dali tu istu stvar ikada kupiti.
Hvala :)