Trabzon Beşikdüzü Dağlıca köy sakinleri

trabzon-beşikdüzü-mesopliya(daglıca köyü)

--------------------------------------------------------------------------------trabzon-beşikdüzü-mesopliya(daglıca köyü)COĞRAFİ KONUM

Ekvatora göre 40º 58' kuzey enlemi, Greenwich göre 39º 13' doğu boylamında yer alan ve denizden yüksekliği yaklaşık 900 m. yüzölçümü 35 km² lik bir alan kaplayan köyümüz, Cikodoz ve Duygulu Mahallelerin köye dönüşmesiyle yaklaşık 20 km² kalmıştır. Bir zamanlar 3000 kişinin yaşadığı köyümüz ayrılmalarla birlikte aşırı göç vermesiyle 300 kişinin yaşadığı bir yerleşim birimine dönüşmüştür.

.Son yılların meteoroloji grafiklerine baktığımızda yağış miktarının giderek arttığını gözlemlemekteyiz. İki ana vadiden oluşan köyümüz, başını İzmis' e yaslamış ayaklarını denize doğru , kolunun birini güneye Erikbeli istikametine, diğerini ise yan tarafına kızılağaç istikametine doğru uzatmış çınar gibi heybetli güneşlenen bir insanı andırır. Köyümüzün batı sınırı İzmis' ten Uzunmezere istikametinden başlar. İzmis' i de içine alarak deniz istikametine doğru kıran üstü devam eder. İbikdüzü çizgisinden geçerek ilerleyen sınır aynı zamanda güney istikameti Gölkiriş, Kuzey istikameti Çarlaklı sınır çizgisini oluşturur. Mehmetoğun Kıranına kadar uzanan hat, Kurbağalı Deresine dik inen küçük bir ırmakla Kızılağaç sınırını çizer. Arka Boğazından gelen diğer küçük bir dere, Hünerli Köyü'nün kuzey batı sınır çizgilerini oluşturmaktadırDiğer taraftan kuzey sınırımız olan Amindüzü' nün doğusundan başlayan küçük ırmak Çamlık Deresine dökülür. Bu dere Hünerli Köyü ile kuzey doğu sınırımızı oluşturur. İzmis'in güney istikametine uzanan Gölkiriş çizgisi Kozluca Mezerelerinin başladığı noktadan diklemesine Çamlık deresine inen küçük ırmak Kozluca' yla olan güney sınırımızı oluşturur. Köyün büyük bölümünü oluşturan Çamlık Vadisi aynı zamanda Köyün Merkezidir. İlköğretim Okulunun ve Caminin bulunduğu bölge, eski adıyla “ Kavaklaryanı ” aynı zamanda Köy Halkının buluşma yeridir. Duygulu Köyü ile oluşan sınır çizgisi, Kaya üstünden geçen paralel çizgi, kuzeye doğru Hünerli sınırına, Güneye doğru ilerleyince Kozluca sınırına kadar uzanır. Köyümüz; Trabzon'a 57, Beşikdüzü' ne 12, Tonya' ya 15 ve Şalpazarı' na 17 km. uzaklıktadır.
TARİHÇE

Belgelere dayanan kaynakların kısıtlı olması nedeniyle ayrıntılara yer vermekte sıkıntı çekmekteyiz. 15 Ağustos 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Trabzon, isteyen halkın yerinde kalmasına, isteyenin göç etmesine izin verilmesinden sonra azalan nüfusun yerine Amasya, Turhal, Tokat'tan gelen ailelerin yerleştiği, diğer bölümün ise Horosan ve Tunceli üzerinden gelen ailelerden oluştuğu, geriye kalan bölümün ise Gümüşhane istikametinden gelen ve sahile kadar uzanan ailelerden oluştuğu, aile büyüklerimizden öğrenebildiğimiz bilgilerdir. Küçük bir bölümün ise fetihten önce var olan ailelerden oluştuğu söylenmektedir. Fetihten sonra oluşan bu sürecin 1700 yıllarında tamamlandığı kanaatindeyiz. Kurtuluş Savaşında meydana gelen göç sebebiyle köyden ayrılanların savaşın sona ermesinden sonra geriye dönmeyerek bulundukları yerlere yerleştikleri bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde, idari olarak Tonya İlçesine bağlı olan köyümüz,ihtiyaçlarını Vakfıkebir ve Beşikdüzü'nden karşıladığı için,Tonya'ya gidip gelmek kolay olmuyordu bu nedenle 19.. yılında Vakfıkebir'e, 1988 yılında da Beşikdüzü'nün İlçe olmasıyla Beşikdüzü'ne bağlanmıştır.

Köyümüzün adının ne anlam taşıdığı konusunda yaptığımız araştırmalarda, Trabzon İl Kütüphanesi ve yazılı kaynaklardan herhangi bir bilgiye ulaşmamız mümkün olmamıştır. Araştırmalarımız devam etmektedir. Halk arasında bir birinden uzak söylentiler olmakla beraber, Köyümüzün isminin; Pontus döneminde Rumca iki kelimenin kaynaşmasıyla oluştuğu, Selanik’te bulunan kaynaklardan tespit edilmiştir. ‘Meso’ {anlamı: orta** ‘Plağa’ {anlamı: yamaç** anlamına gelen bu kelimeler “Yamacın Ortası” anlamını taşımaktadır. Süreç içerisinde kaynaşan kelimeler “Mesopliya “ olarak günümüze kadar taşınmıştır. Bu anlam köyümüzün coğrafyasına da uygun olduğunu düşünmekteyiz. Değişik açılardan bakıldığında, Sivri’den , İzmis’ten , İsron’dan , Karakısrak’tan ,Beşikdağı’ndan yamacın ortasında bir köy olduğu anlaşılmaktadır.Daha sonra bir kanunla Türkiye genelinde bütün yer isimleri düzenlenirken köyümüze de “DAĞLICA” ismi verilmiştir.

Cumhuriyet döneminde de büyük göç veren köyümüz özellikle Samsun,Zonguldak,Ankara,İstanbul ve yurtdışına göç ederek yaşamlarını sürdürmektedirler.
alıntı