....Bad Boys In Navi Mumbai....

कधी कधी ( Good Night)म्हणजे
Plz फोन ठेऊ नकोस
मला बोलायच आहे.
.
कधी कधी ( Bye ) म्हणजे,...
Plz थांब मला अजुन तुला डोळ्यात
सामावुन घ्यायच आहे
.
कधी कधी ( मला एकटराहायचय ) म्हणजे
नको जाउस माझ्यासोबत राह!...
.
कधी कधी ( I Hate υ ) म्हणजे,
I Love υ so Much पण
मला तुझा खुप राग आलाय.
.
कधी कधी (I am sory) म्हणजे
चुक तुझी आहे तरी पण मी आपल
नात वाचण्यासाठी
.
कधी कधी (Where r u) म्हणजे
मला तुझी खुप गरज आहे असशील
तिथुन ये माझ्यासाठी
.
कधी कधी (I ForgOt u) म्हणजे
मी तुला कधीच विसरु शकणार नाही तु
ह्रदयाच्या एका कप्प्यात नेहमीच
असशील
.
मनातले हे अबोल शब्द समजुन
घ्यायचा प्रयत्ऩ करा जीवन अजुन
सुंदर होईल...