Jokes in pics/xhosa/zulu/english

COMMUNITY

Haven't have a good laugh in a while? Wanna share a joke or two? masiyeni homies .. Let us relax and unite in comedy!!

Your funtastic four admins is:

GIFT(is not longer admin)
ANGEL(ingilosi yethu esingadayo xa silele)
NKOSI(ikokheli yethu kule group esiphethe kakuhle)
THOBILE(oyena uzithobileyo kuni)

And another funtastic four admins is:

SINOVUYO(oyena mntu uzisa uvuyo kuthi)
LE'CHAP(owu siyobonga kuwe thina)
MTETELELI(uyo kusithethelela kwi report post yena)
NANDIPHA(oyena oyonipha i memberz)