ชมรมหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก,ฟ้าคำรณ(บอลปืนแตก)

หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก