Venner Av Nøgne Ø

Venner av Nøgne Ø (VANØ) er som navnet sier en venneforening for et spennende håndverksbryggeri som startet opp i Grimstad våren 2003. Vi er en frittstående forening uten noen kommersielle eller forpliktende forbindelser til selve bryggeriet, men ønsker å være et bindeledd for personer med interesse for ølet som brygges der. Besøk oss på www.vanø.no og meld deg inn i dag, det koster bare 100,- pr. år.

Vi ønsker ikke å være tilhengere av bare ett bryggeri, men Nøgne Ø representerer et så positivt steg i riktig retning at det er verdt vår støtte. Jo flere medlemmer vi er jo sterkere stiller vi som forbrukergruppe. Som medlem i Venner av Nøgne Ø mottar du informasjon om hva som skjer og kan være med å videreformidle. Med mange medlemmer blir vi lettere tatt seriøst og har en mulighet til å påvirke forhandlere til å gi oss et alternativ. Vi ønsker på ingen måte å se ned på folk som drikker vanlig pils, vi ønsker bare at det skal være muligheter til å smake på noe annet.