‫אגורה - תן או החלף כל דבר ללא תמורה !‬

הקבוצה נועדה להחליף ולמסור מוצרים ופריטים מכל סוג שהוא בין אנשים
ללא כל תמורה .