၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀ ခုႏွစ္ သီခ်င္းသည္မ်ား

၇၀ ၊ ၈၀ ၊ ၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက သီခ်င္းသည္မ်ားအေၾကာင္း
အေဟာင္းေတြ ျပန္တူးေဖာ္ၾကမယ္ ...
အထူးသျဖင့္ ရွားပါး၊ ျမႈပ္ကြယ္ေနၾကတဲ့
သီခ်င္းသည္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ သီခ်င္းေတြေပါ့ ...
အားလုံးသိတဲ့ အေဟာင္းေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေပးၾကပါ ...

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


•*ျမန္မာ*သီခ်င္းသည္မ်ားႏွင့္သီခ်င္းမ်ား
• ''*စတီရီယုိ* ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းသည္မ်ားကုိသာ'' ဆုိလုိျခင္း။
• ကာလမွာ ၇၀ ၈၀ ၉၀ ျဖစ္သည္အေလ်ာက္ ၇၀ ခုႏွစ္မွ ၉၉ ခုႏွစ္ အထိသာ ။
• ဆုိလုိသည္မွာ ၇၀-၉၉ အတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ သီခ်င္းသည္မ်ားသာ။

(သီခ်င္းသည္မ်ား - ေတးဖြဲ႔သူ၊ သီဆုိသူ၊ တီး၀ုိင္းမ်ား၊ ဟာမုိနီ သီဆုိသူမ်ား အပါအ၀င္ သီခ်င္းျဖစ္တည္ေစေသာသူမ်ား)

သီခ်င္းႏွင့္ မပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ မိမိကုိယ္တုိင္ဖန္တီးေသာအရာမ်ားလည္း ေ၀မွ်မႈမ်ားလည္း မျပဳပါရန္။


◘ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ
https://www.facebook.com/groups/218855448177774/doc/408456929217624/


ဤစာမ်က္ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးသည္ ...
မိမိကုိယ္ပုိင္အတြက္ နားဆင္ခံစားရန္အတြက္သာ။
စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ပါ။
ျပန္လည္ထပ္ဆင့္ ေ၀မွ်လုိပါကလည္း
ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေ၀မွ်သူႏွင့္ အဖြဲ႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါရန္။ ***


''၇၀ ၈၀ ၉၀ ခုႏွစ္ သီခ်င္းသည္မ်ား'' အဖြဲ႔မွ သီခ်င္းေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္ သီခ်င္းသည္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပါသည္။


***************0************အျခား ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား -

◘ Original/Copy သီခ်င္းမွတ္စု
https://www.facebook.com/groups/343840505636300/
(မမုိးမခလႈိင္မွ ဖြဲ႔တည္သည္)

◘ တခ်ိန္တုန္းက တကၠသုိလ္ဆီ
( ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသီခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ) https://www.facebook.com/groups/289604951061222/


◘ မဇၥ်ိမလိႈင္း ႏွင့္ သူတုိ႔
https://www.facebook.com/groups/165240943563871/

◘ ျမန္မာသံစဉ္သီခ်င္းမ်ား
https://www.facebook.com/groups/205291936210062/


◘ ျမန္မာဂႏၱ၀င္သီခ်င္းမ်ား
(ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ သီခ်င္းမ်ား ပုိမုိ၍ စုံစုံလင္လင္ ခံစားႏုိင္ေလသည္)
https://www.facebook.com/groups/MmClassical/
(မမုိးမခလႈိင္မွ ဖြဲ႔တည္သည္)

◘ ျမန္မာသံေလးေတြ နားေထာင္ၾကမယ္
( ဤစာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ပုိမုိ၍ စုံစုံလင္လင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္)
https://www.facebook.com/groups/BurmeseSongs/
(Myanmar classical မွ ဖြဲ႔တည္သည္)

The Wild Ones သဘာဝရဲ႕ရင္ေသြးငယ္မ်ား
https://www.facebook.com/groups/167110696711657/
Khin Maung Toe မဇၥ်ိမလိႈင္း
https://www.facebook.com/groups/300384799978651/
Ko Nay Win Fan Club
https://www.facebook.com/groups/264096036963734/
(ကုိေက်ာ္ဦးမွ ဖြဲ႔တည္)


Ko Ye' Lwin (ကိုရဲလြင္- မဇၨ်ိမလွိဳင္း)
https://www.facebook.com/groups/270845689603524/
(မလင္းေထြးေသာ္မွ ဖြဲ႔တည္)

Khin One Fan Club
https://www.facebook.com/groups/102875633098754/
(ကုိဗညားဦးမွ ဖြဲ႔တည္)


စုိးလြင္လြင္
ခုိင္ထူး
မြန္းေအာင္
စုိင္းထီးဆုိင္
...
..
.