Business Law Cu 56

กรุ๊ปนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งเรื่องเรียน เรื่องเที่ยว และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย
เพื่อให้พวกเราชาว business law cu 56 ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น ให้สมหวังจบเป็นมหาบัณฑิตพร้อมๆกันทุกคนค้าบบ :)