‫יועצים עסקיים‬

מטרת הקבוצה הינה להרחיב את הידע והכלים שבידי היועצים ולהוות מקום להחלפת דעות, דיון בנושאים מקצועיים ושיתוף. כמו כן תהווה הקבוצה כלי לחיזוק מעמד היועצים בקרב הקהילייה העסקית בארץ.