ORANG SEMPORNA

TUJUAN PENGWUJUDAN GROUP FACEBOOK "ORANG SEMPORNA"

Pengwujukan group facebook "ORANG SEMPORNA" adalah bertujuan antara lain sebagai platform bagi anak-anak semporna untuk berdailog, bertukar-tukar pendapat, idea, maklumat dan sebagainya dalam semua aspek dengan niat atau objektif bagi mengurang & seterusnya menghilangkan "gap" bagi memudahkan pengwujudkan semengat kekitaan atau "sense of belonging" dikalangan kita sebagai masyarakat "orang semporna" mudah terbentuk dan kesatuan atas semangat atau motto "1Semporna 1Sabah 1Malaysia" @ 1SSM menjadi realiti pada masa hadapan, InsyaAllah. 5.15am 4 Julai 2011


* Mutiara Al-Quran

"Dan, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya." (Ali Imran:103)* Mutiara Hadis

" Seorang Muslim itu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiayainya dan tidak boleh menyerahkannya (kepada musuhnya)..." (Muttafak 'alaihi)