KNM Narvik

Gruppe for de som vil følge arbeidet med museumsfregatten KNM Narvik og som har tjenestegjort ombord på skipet fra 1966- 2007.

KNM Narvik
Deplasement: 1950 tonn (fullt utrustet)
Dimensjoner: 96,6 x 11,2 x 5,5 m
Framdriftsmaskineri: De Laval Ljungstrøm dampturbiner, 20 280 AHK, én propell, maks turtall 270 omdreininger
Kjeler: 2 Babcock-Wilcox vannrørskjeler, arbeidstrykk 42 bar ved 450 °C
Maks fart: 1 kjele, 22 knop
2 kjeler, 28 knop

Bestykning: 6 Marconi Stingray anti-ubåt torpedoer
Kongsberg Terne III anti-ubåt rakettsystem
Mk 6 Synkeminer
Raytheon NATO RIM-7M Sea Sparrow luftvernrakettsystem
1 dobbel U.S. 3"50 kanon forut
1 enkel 40mm/70 Bofors maskinkanon akterut
2 enkle 20mm Rheinmetall maskinkanoner på brovingene
2 12,7mm mitraljøser
TOREX radar decoy (CHAFF) system

Sensorer og styringssystemer: Thompson Sintra/Simrad Spherion TSM 2633 kombinert skrog- og variabel dybdesonar
Siemens Plessey AWS 92D radar for luftvarsling
Racal Decca TM 1226 radar for overflatesøk
Decca navigasjonsradar
Raytheon Mk95 Seasparrow puls-doppler søke- og målfølgeradar
NobelTech 9LV 218 Mk2 søke- og ildledningsradar
TVT300 sikte
ARGO AR 700 radar søkemottaker
Kongsberg MSI 3100 våpenkontrollsystem
Link 11
SATCOM

KNM «Narvik» (F 304) er en norsk fregatt av Oslo-klassen. Den ble bygget i 1965. Fregatten er i dag museumsskip ved Marinemuseet i Horten. «Narvik» var den siste operative fregatten i Oslo-klassen, og blir erstattet av en fregatt i Fridtjof Nansen-klassen. Skipet har stått som en del av NATOs Standing Nato Response Force Maritime Group 1, hvor Norge har hatt styrker siden etableringen i 1968.
KNM «Narvik» og hennes søsterskip undergikk moderniseringer mellom 1987 og 1990. Som følge av dette ble alle skipene utstyrt med to chaffkastere, en ny Spherion TSM-2633 baugmontert sonar, MSI 3000 data- og-trusselinformasjonsbehandler og en ny 40 mm/70 Boforskanon, som kom på bekostning av aktermontert 76 mm-kanon. Link 11 og 14 SATCOM, GPS og Plessey AWS-9 radar ble installert 1996-1997. For bedre detaljer se Oslo-klassen.

KNM «Narvik» har sammen med KNM «Trondheim» vært del av Active Endeavour, som er en NATO-operasjon satt i gang oktober 2001, i kampen mot terrorisme. I denne operasjonen overvåkes skipstrafikken i Middelhavet.
Til denne operasjonen har Norge bidratt tretten ganger, med fem fregatter, fire MBTer og fire undervannsbåter. KNM «Narvik» deltok i to perioder fra 2001–2002, KNM «Trondheim» høsten 2002, KNM «Narvik» igjen i 2004, og KNM «Trondheim» i 2005.

Det er besluttet å ta vare på en fregatt i Oslo-klassen, og da KNM «Narvik» var det siste operative fartøyet i klassen, ble det bestemt å ta vare på denne fregatten. Sommeren 2007 la fregatten til kai i Horten for siste gang. Hun er nå i ferd med å bli restaurert til museumsskip, etter å ha vært 41 år i aktiv tjeneste. På disse årene seilte "vår ærverdige dame" ca. 800.000 nautiske mil!