Samelandspartiet

Samelandspartiets politik bygger på en gemensam samisk värdegrund och ett ökat samiskt självbestämmande. Demokrati och delaktighet för alla samer är en självklarhet för att vi ska kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samiskt samhälle. Vårt hållbara Sápmi vilar på en helhetssyn som innebär att vi värnar om hela det samiska folket, dess behov och gemensamma framtid.

För oss i Samelandspartiet är politik att visa handlingskraft och förmåga att forma morgondagens hållbara samiska samhälle och att ha visioner och idéer om hur vi gemensamt ska förverkliga den. Politik är också att vara trovärdig och få respekt för det vi vill både bland samiska väljare och i vår omvärld.