6 jeremiah

cnavi kuh nmn axe sa inio na (*Maganda aquoh*)