Stockholms Innebandyförbund Domarforum

Stockholms Innebandyförbund Domarforum

Stockholms Innebandyförbund har en Facebookgrupp med ett stängt forum enbart för domare. Man hittar lätt gruppen genom att söka på ”Stockholms Innebandyförbund Domarforum” i sökfältet på Facebook.
Efter att man ansökt om att bli medlem och blivit godkänd får man tillgång till forumet.
Domargruppen är administratörer för forumet.

I forumet kan man enkelt byta bort och hitta nya uppdrag kollegor sinsemellan för både seriematcher, cuper och träningsmatcher. Man kan få hjälp med regelkluringar, diskutera tolkningsfrågor och förtydliga tävlingsföreskrifter. Man är välkommen att lägga upp bilder relaterade till verksamheten och starta evenemang.

För att alla ska känna sig trygga i forumet är det viktigt att vi följer vissa ordningsregler.

Många domare är även spelare, ledare eller funktionärer och det är för allas trivsel viktigt att vi aldrig hänger ut någon vid namn eller tydliggör position inom vilket lag/förening.
Har man upplevt ett missnöje med en spelare, ledare eller funktionär ska man kontakta förbundet så att åtgärder kan vidtas.

Eftersom att forumet vuxit sig stort på kort tid och används frekvent så är det viktigt att vi hjälps åt för att hålla forumet lättöverskådligt och aktuellt.
När man har hittat en ersättare för ett uppdrag eller en ny kollega efter anonsering och bekräftat med Erik Rydberg på förbundet är det alltså önskvärt att man tar bort sitt inlägg. Här ansvarar personen som lade upp inlägget för att det tas bort.
Regelfrågor välkomnas då de hjälper Stockholm att få en jämnare nivå då fler får ta del av tolkningen. När man besvarar en regelfråga är det därför viktigt att man kollar regelboken eller gällande tävlingsföreskrifter med sidhänvisning och/eller regelhänvisning för att undvika långa diskussioner och förvirring. Om en tolkningsfråga svävar iväg och får många olika svar kommer någon ur Domargruppen gå in och förtydliga hur det bör tolkas eller vilken regel som bör tillämpas.
Regelfrågor kommer att stå kvar tills regelboksskifte. Därefter tas även de bort för att undvika missuppfattning och otydliga föreskrifter.

Vid matchbyte ska man alltid följa gällande klassificeringsdiriktiv. Önskvärt är därför att man vid matchbyte förtydligar vilken klassificering som uppdraget kräver, och även att man förtydligar sin klassificering när man svarar på en ansökan för att underlätta för varandra.

Klassificeringsdiriktiven ser ut som följande:

DE = H2, HJ191
K4 = H3, HUE, D2, DJ191
K3 = H4, HU1, D3
K2 = H5, HU2, D4
K1 = -

I slutändan handlar det om sunt förnuft och att visa respekt gentemot sina kollegor. Har man några frågor eller funderingar är man varmt välkommen att kontakta huvudansvarig för forumet:

Emilia Tuomela