Tu'aa Koloa, Togofionoa mo e Falaloutoa.

Fakatapu mo e 'afio a e Otua i hotau lotolotonga, Fakatapu kia Toamotu, Moalale'o mo ha'a tauhi fonua. Fakatapu ki he kau taula'eiki mo ha'a lotu. Fakatapu atu ki he ngaahi fofonga'i tamai pea mo e ngaahi fofonga'i fa'ee, o e Tu'a Koloa, talavou mo e finemui pea pehe foki ki he hakau o e fonua, a si'i longa'i fanau. Tala mo kapui a e fakatapu, ki ha sola mo ha vulangi, oku nau afea a e paenga ni. Kae ata mo e finemotu'a ta'e'iloa ni, ke lafo lalo atu he ete lave ki he puipuitu'a oe feohi'anga ni. Ko e fale ni, na'e fakahingoa pea fakataumu'a, ko e fale ke feohi mo popotalanoa fiefia ai a e kainga o Tu'a Koloa. O ngaue'aki pe a e ngaahi lea faka'apa'apa o feunga mo e fehulufi a e nofo. Oku malava foki, keke fokotu'u ai ha'o fakakaukau, ki ha me'a lelei mo fakalakalaka ai e ako, nofo mo e ngaahi ngaue a e kolo. Ka iai ha taimi kuo fehu'ia eha memipa ho'o hufia a e fale ni. Ko e faka'ofo'ofa taha keke ki'i fakamatala'i mai ho pikinga ki he Tu' a Koloa, pea koe me'a lelei etau feilongaki. Oku ou fakamalo atu kia kinautolu kuo nau lele'i mai e fuka o e lavelave i he paenga ni, pea fakamolemole na kuo te ngutu tamu lea, pea telia na'a te paki'i ha lou telie heheh. Ofa atu ki he kainga 'oe Tu'a Koloa, ofa ketau ma'u feohi fiefia mo fonu he melino ae Otua. Malo