KOLAŠIN IMA BUDUĆNOST! :)

Ova grupa ima za cilj da posluži kao forum za razmjenu kreativne energije i ideja usmjerenih na oživljavanje i afirmaciju Kolašina.

Dotakli smo dno, pa je valjda vrijeme da se od njega opremo i izronimo zajedničkim snagama :).

Pravila grupe su sledeća:

1) Budući da uskoro slijede izbori, što je relevantna i bitna stvar, moguće je postavljati i stvari na tu temu ali isključivo u granicama lijepog ukusa i pristojne komunikacije.

2) Poželjno je iznošenje ideja vezanih za mogućnosti razvoja, eventualne projekte ili samo informacije koje u nekom kontekstu mogu biti korisne.

3) Korisno je i kačenje svih materijala koji mogu biti korišćeni u svrhu promocije i afirmacije Kolašina.


Nadam se da razumijete da nismo u situaciji da možemo sebi priustiti prepucavanja i svađe. Dakle, samo konstruktivno! :)

Pozdrav :)