ประมูลอัญมณี-ซื้อขายอัญมณี-พลอยก้อน-เนื้อแข็ง-เนื้ออ่อน

กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อการซื้อขาย ซื้อขายอัญมณีแท้ หรือจัดประมูลกันโดย ซื่อสัตย์ สุจริต และรวมกลุ่ม ผู้ที่สนใจชื่นชอบ อัญมณีและหินสีต่างๆ ซึ่งให้สมาชิกทุกคน นำมาลงเพื่อให้ความรู้ ซื้อ - ขาย กันได้ตาม สบาย โดยมีข้อแม้ ต้อง แท้ๆเท่านั้น