ομάδα περίθαλψης αγρίων ζώων κτηνιατρικής σχολής απθ

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους φοιτητές που αποτελούν μέλη της Ο.Π.Α.Ζ. (Ομάδα Περίθαλψης Άγριων Ζώων του τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.) κ εξυπηρετεί οργανωτικούς σκοπούς. Έχει στόχο την επικοινωνία μεταξύ των μελών για την αρτιότερη οργάνωση της περίθαλψης των άγριων ζώων που προσκομίζονται στην κλινική αλλά και άλλων δραστηριοτήτων της ομάδας πχ τη διοργάνωση ημερίδων. Για την ενημέρωση του κοινού υπάρχει η σελίδα μας στο fb: https://www.facebook.com/opazvet