[U8R] Undefined Rap

* Không xác định bạn là ai !
* Không xác định bạn đến từ đâu !
* Không xác định giới tính, trình độ, tuổi tác hay địa vị !!!
* Đến với nhau vì RAP, vì đam mê, hãy thể hiện nó theo bản năng của bạn

[U8R] Vẫn luôn là 1 gia đình thứ 2 của bạn, Peace Out !!!