For oss som har noe vi vil bli kvitt. Kjøp, salg, gi bort. Høyanger og omeg

For oss som har noe vi vil bli kvitt. Kjøp, salg, gi bort. Høyanger og omeg.

Nokre viktige punkt du som medlem av denne gruppa må hugse:

1. ALT KJØP OG SALG SKJER PÅ EIGE ANSVAR!
Vi kan ikkje gjere så mykje med uteblitt betaling, manglande levering av varer eller at kjøpar/selgar ikkje har tatt kontakt eller dukka opp som avtalt. Skulle du oppleve dette så set vi pris på at du gir beskjed slik at vi kan sende ein advarsel til vedkommande.

2. Skriv BEST MULEG INFORMASJON om det du vil selge.
Kva du skal selge, merke, modell, alder, tilstand, mykje/lite brukt, nypris (dagens nypris, ikkje det du betalte då du kjøpte for 5 år sidan...)
Bilde er også noko dei interesserte synes er veldig kjekt!

3. BRUK AV BILDER OG ALBUM:
Legg du ut 1 gjenstand/objekt legg du ut på vanleg vis.
Legg du ut 3 eller fleire oppfordrar vi på det sterkaste at dei vert lagt i album.

4. DYTTING og RE-POSTING AV INNLEGG

DYTTING AV INNLEGG vil seie å kommentere eigne innlegg berre for å få dei opp på sida.
Dette er lov om du må legge til NY INFO eller NY PRIS,
men prøv å begrense det det til 1 gong i døgnet, ikkje anna kvar time...

Innlegg som vert dytta ved bruk av "...", "dytt", "bump", "opp", ":)" og liknande er ikkje ønskeleg, og vil bli fjerna!

RE-POSTING AV INNLEGG vil seie å poste samme innlegget på nytt.
Dette er lov 1 GONG I DØGNET, og pass då på at du slettar det
gamle innlegget ditt!

INNLEGG VI SER SOM VERT DYTTA/RE-POSTA PÅ FEIL MÅTE ELLER OFTARE VERT SLETTA UTAN ØVRIG VARSEL!

5. Du skal behandle andre slik du ønsker å bli behandla sjølv!
Å vise respekt for andre mennesker skal ein også gjere på Facebook..

UTESTENGING:
Dersom ein person har gjentekne brot på gruppereglane, kan ein bli permanent utestengt frå gruppa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Adm. Anna-Grete Birkhaug.


.