Iffco Tokio General Insurance

म्यानातुनि उसळे तलवारीची पात
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! ते फिरता बाजूस डोळे किंचित ओले
सरदार सहा सरसावुनि उठले शेले
रिकिबीत टाकले पाय , झेलले भाले
उसळले धुळीचे मेघ सात , निमिषात
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! आश्चर्यमुग्ध टाकून मागुती सेना
अपमान बुजविण्या सात अर्पुनी माना
छावणीत शिरले थेट , भेट गनिमांना
कोसळल्या उल्का जळत सात दर्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! खालून आग , वर आग , आग बाजूंनी ,
समशेर उसळली सहस्त्र क्रुर इमानी ,
गर्दीत लोपले सात जीव ते मानी
खग सात जळाले अभिमानी वणव्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! दगडांवर दिसतिल अजुनि तेथल्या टाचा
ओढ्यात तरंगे अजुनि रंग रक्ताचा
क्षितिजावर उठतो अजुनि मेघ मातीचा
अद्याप विराणी कुणि वाऱ्यावर गात
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! गीत - कुसुमाग्रज