ECWA GOODNEWS CHURCH, GOODNEWS AVENUE BAYAN DUSTE NARAYI KADUNA.