พระเครื่อง พระครูวิศาลศีลคุณ(รุ่ง รัตนชู) วัดตรังคภูมิ จ.ตรัง

เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประวัติ คุณงามความดี รูปภาพ เรื่องราวต่างๆรวมถึงพระเครื่องของพระครูวิศาลศีลคุณ(รุ่ง รัตนชู) วัดตรังคภูมิพุทธาวาส จ.ตรัง