ОТКРИВАНЕ на ЗАВЕДЕНИЯ - OPENING RESTAURANTS

/ Важно за настоящи и бъдещи съдържатели
на заведения за хранене и развлечения - ЗХР /
Приветстваме всички с добре дошли!
Създаваме тази група, за да можем да си споделяме информация,
обяви , съвети и всичко необходимо относно откриване, разработване и
рентабилно функциониране на ЗХР.

/ It is important for current and future owners
of dining and entertainment /
We welcome all with welcome!
Create this group so we can share information,
ads, tips and everything you need on opening, development and
profitable operation of restaurants.