KOBAKLAR KÖYÜ GÖRDES MANİSA

Kobaklar Köyünün tarihçesiyle ilgili yazılı ve sözlü kaynaklarda anlatılanlara göre:Kobaklarlılar Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya gelen gurublarla birlikte gelmişler.Yaşamları tamamıyla hayvançılığa bağlıdır.Hayvancılık dolayısıyla kışın Aydın taraflarına giderler,yazın ise şu an ki köyün bulunduğu bölgeye çıkarlardı.Zamanla Aydın uzak gelmiş,bu nedenle kışı Akhisar ve Gölmarmara civarında geçirmeye başlamışlardır.Yaz gelince de şu anda köyün olduğu yöreye dönmüşlerdir.2.Abdülhamit devrinde hükümet yörüklerden vergi almayı kolaylaştırmak için bu tip konar göçerleri yerleşik hayata geçmeye çağırmıştır.Hükümet yayınladığı bir emirnameyle tüm göçerlerin çeşitli yerlere göç etmelerini yasaklamış ve oldukları yerde kalmalarını istemiştir.Emirnâme çıkmadan önce göçenler göçmüş,göçemeyen sekiz çadırlık bir aile ise şu an köyün bulunduğu yerde kalmıştır.İşte bu sekiz çadırlık aileler kobaklar köyünü meydana getirmişlerdir.Köyün ilk temelini oluşturan bu aileler şunlardır: Başta Top imam yer almaktadır.Sarı koba(sarıcalar),Koçabaşlar,Kara Mustafalar,Koca Cırık ve ailesi,Gökçeoğulları,Hacı emirler ve Hacı Akçalardır. Anlatılanlara göre Kobaklar yörükleri toplam on iki çadırlık bir aileden müteşekkildi.Emirnameden önce göçen dört çadırlık aile ise Gölmarmara çevresine yerleşmişler ve bu ilçeye bağlı Çömlekçi köyünü meydana getirmişlerdir.Bunedenle iki köy arasındaki ilişkiler samimi bir şekilde sürmektedir. COĞRAFİ KONUMU VE YAPISI:Manisa'nın Gördes ilçesinin kuzeydoğusunda Sığırova dağlarının batı eteklerine kurulmuş şirin bir köyüdür.Denizden yüksekliği yaklaşık 886 metredir.Batısında Gökseki,doğusunda Türkmen dağı bulunmaktadır.Kobaklar yeryüzü şekilleri olarak son derece engebeli yapıya sahiptir.Etrafında yüksek ve dik yarlâr yüksekliği 100 ile 400 metre arasında değişen tepeler vardır.Bunları Ekizce,Çamtepe,Beşik tepe,Tal tepe olarak sıralayabiliriz.Bunların arasında yaklaşık 55 metre yüksekliğinde tamamen taştan Yüzkaya adında bir tepede vardır.Bu tepelerin üzerlerinde ve eteklerinde Altıağaç,Talloluk,Kızılçık,Gedene,ekizçe gibi yayla özelliği olan geniş düzlükler vardır.Köyün batısında ve doğusunda bulunan iki akarsu(inderesi ve Kaşkaya deresi)köyün arazisinde derin yârların oluşmasına neden olmuştur. KOMŞU KÖYLERİ:Güneybatısına Dalgır,güneydoğusunda Doğanpınar,doğusunda Beyenler,güneyinde Evciler,batısında Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreyil beldesi,kuzeyinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır beldesi bulunmaktadır. TOPRAK:Kobaklar mülki hudutları içeresinde kepir toprak çeşidi önemli yer tutar.Bunun yanında killi ve az da olsa kumlu toraklara rastlamak mümkündür.Bu topraklar çeşit olarak türlü tarımsal ürünü yetiştirmeye müsaittir. İKLİM:Kobaklar köyünde iç Egenin tipik karasal iklimi hakimdir.Burada yazlar sıcak ve kurak,kışları ise çok soğuk ve yağışlıdır.Köyde kış ayları son derece çetin geçer.Öyleki Manisanın ilk karın düştüğü sayılı köylerindendir.Kobaklar'da yazlar kurak olmasına karşılık köye serin yayla havası hakimdir.Kobaklar köyüne karın düşmediği yıl yoktur,her yıl muhakkak kardan nasibini alır. BİTKİ ÖRTÜSÜ:Köyün ihtiyarlarının anlattıklarına göre,köy ilk kurulduğunda zümrüt gibi çam ormanlarıyla kaplıymış.Köy şu anda ormanlık olmakla birlikte bitki örtüsü biraz köyün dışına doğru çekilmiştir. ULAŞIM:Kobaklar köyünün ilçe merkezi olan gördese uzaklığı 28 km'dir.Manisa merkeze uzaklığıda 140 km'dir.Şu anda Güneşliden köye kadar olan 7 km'lik asfalt köy yolu bulunmaktadır.Bu yolun yapımına 1974 yılında başlanmıştır.En son 1975 te motorlu araçların hizmetine sunulmuştur.Köy yolu son olarak 1995 de asfaltlanarak bugünkü şeklini almıştır.Bu yolun ilk yapım aşamasında çok büyük emeği geçen dönemin muhtarı Veli AYDIN'I anmadan geçmek olmaz.O bu yolun yapımında çok büyük emek sarfetmiştir.Ve bu mücadelesiyle köylünün gönlünde taht kurmuştur.O Soğuk kış günü yolun yarıda kalmaması için sırtındaki abasını buldozerin şöförüne vermiş.Bundan dolayı hastalanarak yataklara düşmüş ve kısa sürede vefat etmiştir.O'nun bu hareketini köylü yıllarca unutmamış ve ölümünü dillerde destanlaştırmış,daima anlatıla gelmiştir.Ruhun şâd olsun büyük muhtar Veli AYDIN. (BİLGİLER MEHMET YILDIZ'IN(YILDIZ DAYI) DERLEMELERİNDEN ve TEZCAN ÇETİN'İN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRME ÖDEVİ OLAN KOBAKLAR KÖYÜ KİTABINDAN ELDE EDİLMİŞTİR.)